Trwa ładowanie...

Notowania

VOXEL: strona spółki
21.01.2020, 17:26

VOX Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego SCANIX sp. z o.o.

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 16/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego SCANIX sp. z o.o., nr 8/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia układu w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Emitenta, nr 7/2019 z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie zawarcia układu w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Emitenta oraz nr 53/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zawarcia umów znaczących informuje, że powziął informacje o doręczeniu w dniu dzisiejszym pełnomocnikowi spółki SCANIX sp. z o.o. postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia
15 stycznia 2020 roku w przedmiocie zmiany danych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Postanowienie zakończyło formalną procedurę związaną z podwyższeniem kapitału zakładowego SCANIX sp. z o.o. Po podwyższeniu kapitału zakładowego Emitent aktualnie posiada 62.299 udziałów spółki SCANIX sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 zł każdy oraz łącznej wartości nominalnej 31.149.500,00 zł, co stanowi 81.65% udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do 81.65% głosów na zgromadzeniu wspólników.

Inne komunikaty