Notowania

KVT Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Działając zgodnie z § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie), Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”), informuje o terminach publikacji raportów okresowych w roku 2020.
Zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Spółka będzie publikować skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające informację finansową jednostki dominującej. Raporty kwartalne będą publikowane przez Spółkę w następujących datach: Skonsolidowany raport za I kwartał 2020 r. – 11 maja 2020 r. Skonsolidowany raport za III kwartał 2020 r. – 09 listopada 2020 r. Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2019 oraz za II kwartał roku 2020. Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2020 r., zostanie przez Spółkę opublikowany w dniu 24 sierpnia 2020 r. Jednocześnie Spółka informuje, iż nie będzie publikowała odrębnego raportu półrocznego za 2020 r. z racji zamieszczenia w skonsolidowanym raporcie półrocznym, półrocznego skróconego sprawozdania finansowego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2019 Spółka opublikuje w dniu 30 marca 2020 r.

Inne komunikaty