Notowania

UNIMA: strona spółki
31.01.2020, 13:42

U2K Aneks do znaczącej umowy

Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) działając zgodnie z Art.17 ust.1 MAR podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym podpisał aneks do umowy na wykonanie instalacji teletechnicznych Obiektu - Kompleks Biurowy "Face2Face", Katowice, ul. Grundmanna. Stronami umowy są: Spółka jako Wykonawca i Face2Face Stranraer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Kielcach jako Zlecający. O niniejszej umowie Spółka informowała raportami bieżącymi nr 3/2019 z dnia 4 marca 2019 r. oraz nr 6/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. Aneksem zwiększono zakres przedmiotu umowy. W związku z tym nowa wartość umowy wynosi 5 471 940,65 zł netto, a termin końcowy realizacji prac wyznaczono na dzień 15 lutego 2020 roku. Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Inne komunikaty