Trwa ładowanie...

Notowania

ACK Skup akcji własnych

Zarząd ACKERMAN S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Ipopema Securities S.A., iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 16 stycznia 2019 r., nabył w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniach 27-31 stycznia 2020 r. na rachunek Ackerman S.A. 469 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiące 0,047 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dające tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia cena jednostkowa nabycia akcji wyniosła 7,79 zł.
Emitent posiada łącznie 55.682 akcje własne stanowiące 5,57 % kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2019 r. Szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w dniach 27-31 stycznia 2020 Emitent przekazuje w załączniku.

Załączniki

Inne komunikaty