Notowania

HARPER: strona spółki
13.02.2020, 16:20

HRP Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie scalenia akcji Spółki.

Harper Hygienics S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 12 lutego 2020 r. otrzymała informację o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”), na wniosek Spółki, uchwały nr 88/2020 z dnia 11 lutego 2020 r., zgodnie z którą Zarząd KDPW postanowił, że:
1) dzień 17 lutego 2020 r. będzie dniem referencyjnym dla dokonania scalenia akcji Spółki (kod ISIN PLHRPHG00023) 2) dzień 24 lutego 2020 r. będzie dniem scalenia 63.670.000 akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,01 PLN każda w 6.367.000 akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Uchwała jest zgodna z wnioskiem Spółki.

Inne komunikaty