Notowania

MCI: strona spółki
13.02.2020, 17:46

MCI Skup akcji własnych – informacja o akceptacji ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A.

Zarząd Spółki Akcyjnej MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, że wobec zakończenia z dniem 5 lutego 2020 r. przyjmowania przez Noble Securities S.A. ofert sprzedaży akcji Spółki zgodnie z „Zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie” opublikowanym przez Spółkę w dniu 20 stycznia 2020 r. (dalej „Zaproszenie”), w dniu 13 lutego 2020 r. Spółka otrzymała od Noble Securities S.A. informację na temat liczby akcji zaoferowanych do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na Zaproszenie. Zgodnie z otrzymaną informacją liczba akcji zaoferowanych do nabycia przez Spółkę w terminie składania ofert sprzedaży akcji wynikającym z Zaproszenia wyniosła łącznie 945.259.
Rozliczenie transakcji sprzedaży powyższych akcji na rzecz Spółki zaplanowane jest na dzień 14 lutego 2020 r. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu będzie Noble Securities S.A.

Inne komunikaty