Notowania

GTRINITY: strona spółki
13.02.2020, 19:03

GTY Zawiadomienie w sprawie przekroczenia ogólnej liczby głosów w Spółce

Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Spółki Caprius Invesments Limited o pośrednim nabyciu znacznego pakietu akcji za pośrednictwem jednostki zależnej Vendaxa Limited.
Informacje wymagane przepisami art. 69 ustawy o ofercie publicznej przedstawiono w załączniku do niniejszego raportu w języku angielskim.

Załączniki

Inne komunikaty