Notowania

RUBICON: strona spółki
14.02.2020, 9:53

RBC Informacja w zakresie rozpoczęcia prac związanych z emisją publiczną akcji z prawem poboru

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2019 z dnia 25 października 2020 roku oraz 18/2019 z 20 listopada 2019 roku, Spółka Rubicon Partners SA (dalej „Emitent", „Spółka") informuje, że podjęła prace związane z przygotowaniem publicznej emisji akcji z prawem poboru, która była przedmiotem uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 października 2019 roku. Emisja zostanie przeprowadzona w trybie przewidzianym w art. 37a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, to jest w oparciu o Dokument Informacyjny. Emisja akcji serii B2 zostanie przeprowadzona bez pośrednictwa firmy inwestycyjnej, azapisy będą przyjmowane bezpośrednio przez Emitenta w jego siedzibie. Zarząd Spółki planuje rozpoczęcie emisji akcji w pierwszym tygodniu marca 2020 roku. O dokładnych datach przyjmowania zapisów i przydziału akcji Zarząd Spółki poinformuje osobnym komunikatem. Szczegółowe zasady dystrybucji akcji serii B2 zostaną określone w Dokumencie Informacyjnym.

Inne komunikaty