Notowania

FITEN: strona spółki
14.02.2020, 15:50

FTN Postanowienie Sądu Najwyższego w przedmiocie odmowy przyjęcia skargi kasacyjnej Fiten do rozpoznania

Zarząd FITEN S.A. (dalej Spółka), przekazuje do wiadomości publicznej, iż w dniu 13.02.2020 Spółka otrzymała postanowienie o odmowie przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej w sprawie o sygn. akt V CSK 308/19 złożonej przez Spółkę w dniu 19 kwietnia 2019 roku w postępowaniu z powództwa PKP Energetyka S.A. przeciwko FITEN S.A. oraz powództwa wzajemnego FITEN S.A. przeciwko PKP Energetyka S.A (komunikat ESPI nr 3/2019).

Inne komunikaty