Notowania

RAFAMET: strona spółki
17.02.2020, 11:50

RAF Zmiana warunków umowy kredytowej z bankiem PKO BP S.A.

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynął podpisany przez bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (02-515 Warszawa, ul. Puławska 15) Aneks nr 4 z dnia 13.02.2020 r. do umowy kredytu inwestycyjnego na kwotę 12.000.000,00 zł, zawartej dnia 21.03.2014 r.
Na mocy niniejszego aneksu do umowy dokonano zmiany w zabezpieczeniu kredytu, polegającej na obniżeniu hipoteki łącznej kaucyjnej z dotychczasowej kwoty 14.400.000,00 zł do kwoty 4.200.000,00 zł. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie. Kredyt został udzielony na okres od dnia 21.03.2014 r. do dnia 20.03.2021 r. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią m.in.: 1) weksel in blanco wraz deklaracją wekslową Emitenta, 2) hipoteka łączna umowna do kwoty 4.200.000,00 zł na nieruchomości Emitenta, 3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości. Niniejsza informacja uznana została za istotną z uwagi na jej wartość i znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty