Trwa ładowanie...

Notowania

ZUK Informacja o wartości obrotów z Hunnebeck GmbH

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 w sprawie informacji o wartości obrotów z Hunnebeck GmbH, Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w związku z przyjęciem do realizacji w dniu 21 lutego 2020 r. kolejnych zamówień złożonych przez Hunnebeck GmbH [Niemcy] na łączną kwotę ok. 5,6 mln zł , łączna wartość obrotów w okresie od dnia 6 lutego 2020 r. do dnia publikacji niniejszego raportu, pomiędzy Spółką a Hunnebeck wyniosła ok. 2 mln EUR, co po przeliczeniu według kursu NBP z dnia wystąpienia zdarzenia odpowiada równowartości ok. 8,4 mln zł. Na ww. wartość składają się zamówienia dotyczące dostaw na rzecz Hunnebeck, w szczególności elementy stalowe i płyty szalunkowe.
Zamówieniem o największej wartości przyjętym do realizacji w ww. okresie było jedno z zamówień na konstrukcje stalowe przyjęte do realizacji w dniu dzisiejszym o wartości ok. 0,3 mln EUR co odpowiada równowartości ok. 1,3 mln zł [Zamówienie]. Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę na rzecz Hunnebeck konstrukcji stalowych z terminem realizacji przypadającym na 24 marca 2020 roku. Zamówienie nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, a pozostałe warunki Zamówienia nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu zleceń

Inne komunikaty