Trwa ładowanie...

Notowania

ACKERMAN: strona spółki
26.02.2020, 15:18

ACK Korekta zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd spółki Ackerman S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") stosownie do przepisu art. 70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 26 lutego 2020 r. otrzymał od DMS Holding Sp. z o.o. korektę zawiadomienia z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Ackerman S.A., o którego otrzymaniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. Jak wskazano w korekcie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Ackerman S.A. korekta została przesłana w związku z omyłkowym nieuwzględnieniem w zawiadomieniu z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Ackerman S.A., skierowanym przez DMS Holding sp. z o.o. jako podmiot dominujący, pośredniego udziału w liczbie głosów posiadanego przed podmiot zależny, stosownie do art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, spółka DMS Holding sp. z o.o. przekazała korektę Zawiadomienia.
Korekta zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-03-23
ACK Spłata kredytu w rachunku bieżącym
7,60
-2,63
2020-03-20
ACK Uzyskanie certyfikatu FSC
6,70
+13,43
2020-03-20
ACK Istotne zamówienie - DIY
6,70
+11,19
2020-02-26
ACK Korekta zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji
7,95
0,00
2020-02-25
ACK Umowa o współpracy
7,95
0,00
2020-02-14
ACK Istotne zamówienie - Urugwaj
7,40
+2,70
2020-02-03
ACK Skup akcji własnych
7,65
-3,92
2020-01-27
ACK Skup akcji własnych
8,00
0,00
2020-01-27
ACK Transakcje osoby pełniącej obowiązki zarządcze
8,00
0,00
2020-01-27
ACK Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
8,00
0,00