Trwa ładowanie...

Notowania

MOBRUK: strona spółki
3.03.2020, 14:08

MBR Informacja o powołaniu Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK S.A. („Emitent”) z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 3 marca 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 19 Statutu Spółki podjęło uchwałę w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Skrzyńskiego.
Kandydaturę Pana Piotra Skrzyńskiego na Członka Rady Nadzorczej zgłosił akcjonariusz Mo-BRUK S.A. w osobie VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 7/2020 z dnia 28.02.2020 r. Pan Piotr Skrzyński spełnia wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. W załączeniu Emitent przekazuje życiorys Pana Piotra Skrzyńskiego. Z chwilą powołania do składu Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. Pana Piotra Skrzyńskiego, przestał pełnić funkcję dokooptowany wcześniej Członek Rady Nadzorczej Pan Norbert Nowak.

Załączniki

Inne komunikaty