Trwa ładowanie...

Notowania

ZUK Informacja nt. zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 11 marca 2020 r. zawarł z MP Papier sp. z o.o. sp. k. [Kupujący] umowę sprzedaży należącej do Emitenta nieruchomości powierzchni ok. 1,3 ha położonej w Stąporkowie za cenę w wysokości 2,8 mln zł netto tj. ok. 3,45 mln zł brutto [Nieruchomość].
Nieruchomość, o której mowa powyżej nie była wykorzystywana w ramach podstawowej działalności operacyjnej i w księgach rachunkowych Emitenta została zaklasyfikowana jako nieruchomość. Cena zostanie zapłacona w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. W związku z rozliczeniem powyższej transakcji Emitent wstępnie ocenia, że wartość z powyższej transakcji nie będzie miała wpływu na wyniki okresu sprawozdawczego. Emitent lub osoby nim zarządzające/nadzorujące nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Kupującym. Umowa nie zawiera postanowień w zakresie kar umownych, a jej pozostałe postanowienia nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Inne komunikaty