Notowania

BUMECH: strona spółki
26.03.2020, 10:26

BMC Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

BUMECH S.A. (dalej: Emitent) informuje o otrzymaniu od Pana Marcina Tomasza Sutkowskiego – jako osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Bumech S.A. (Prezes Zarządu Emitenta) – powiadomień o transakcjach,
o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR dotyczących nabycia akcji Emitenta. Zgodnie z pierwszym zawiadomieniem, Pan Marcin Sutkowski w dniu 18.03.2020 roku nabył na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: GPW) łącznie 610 sztuk akcji Bumech S.A. wg specyfikacji: a) 150 akcji po 1,91 zł każda, b) 456 akcji po 1,92 zł każda, c) 4 akcje po 1,938 zł każda. Drugie zawiadomienie informuje o transakcji nabyciu w dniu 19.03.2020 roku na GPW 200 akcji Emitenta po cenie jednostkowej 1,90 zł.

Inne komunikaty