Trwa ładowanie...

Notowania

MRC Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Emitent”) informuje, że powziął wiadomość, że łączna wartość umów zawartych przez Mercator Medical (Thailand) Ltd. („MMT”), jednostkę zależną od Emitenta, z Ammex Corp. z siedzibą w Kent, Waszyngton, USA („Ammex”) w okresie od dnia 28 lutego 2020 r. do dnia 3 kwietnia 2020 r. wyniosła, w przeliczeniu na złote, 56.598 tys. zł, tj. przekroczyła 10% wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych. Przedmiotem tych umów są dostawy na rzecz Ammex rękawic produkowanych w fabryce należącej do MMT. Umowy są zawierane na warunkach powszechnie stosowanych dla umów tego typu.

Inne komunikaty