Trwa ładowanie...

Notowania

ALTA: strona spółki
7.04.2020, 18:25

AAT Aneks do umowy kredytowej CP Tychy Sp. z o.o.

Zarząd ALTA S.A. informuje, że w dniu 7.04.2020r. CP Tychy Sp. z o.o. (Kredytobiorca, właściciel centrum handlowego City Point w Tychach) zawarła z mBank Hipoteczny S.A.
(Kredytodawca), zwane dalej Stronami, Aneks do umowy kredytowej z dnia 19.05.2015r. Na wniosek Kredytobiorcy, Strony zmieniły Umowę Kredytu w następujący sposób: - Karencja spłat rat kapitałowo odsetkowych na okres do 20.08.2020 r. - Restrukturyzacja kredytu będzie przeprowadzona w sierpniu 2020 r. Kapitał kredytu wynosi 6 412 tys. euro CP Tychy Sp. z o.o. – właściciel centrum handlowego City Point w Tychach jest podmiotem zależnym od TUP Property S.A TUP Property S.A. jest Spółką Inwestycją ALTA S.A.

Inne komunikaty