Trwa ładowanie...

Notowania

MRC Szacunkowe wyniki pierwszego kwartału 2020 r.

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Emitent”), w oparciu o wstępną analizę dostępnych wyników finansowych Emitenta i poszczególnych jednostek Grupy Emitenta, szacuje, że w pierwszym kwartale 2020 r. Grupa Emitenta uzyskała następujące wyniki finansowe:
1) skonsolidowane przychody ze sprzedaży: ok. 202,7 mln zł, wobec 137,9 mln zł w IV kw. 2019 r. (wzrost o ok. 47%) oraz 121,2 mln zł w I kw. 2019 r. (wzrost o ok. 67% r/r), 2) skonsolidowany wynik EBITDA: ok. 35,2 mln zł, wobec 7,6 mln zł w IV kw. 2019 r. (wzrost o ok. 363%) oraz 1,8 mln zł w I kw. 2019 r. (wzrost o ok. 1856 % r/r), 3) skonsolidowany wynik netto: ok. 20,4 mln zł, wobec 0,7 mln zł straty netto w IV kw. 2019 r. oraz 2,9 mln zł straty netto w I kw. 2019 r. Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta jest w trakcie przygotowywania.

Inne komunikaty