Trwa ładowanie...

Notowania

MOBRUK: strona spółki
14.04.2020, 15:47

MBR Informacja o zawarciu znaczącej umowy

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: "Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu 14 kwietnia 2020 roku została podpisana umowa z Krakowskim Holdingiem Komunalnym S.A. na wykonanie usługi polegającej na sukcesywnym odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów powstających w procesie termicznej utylizacji odpadów komunalnych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.
Maksymalne wynagrodzenie Emitenta z tytułu wykonania przedmiotowej umowy może wynieść 7 014 000,00 zł netto. Rzeczywiste wynagrodzenie Emitenta za wykonanie przedmiotu umowy będzie ustalone jako iloczyn ceny jednostkowej oraz faktycznie odebranej ilości odpadów. Umowa została zawarta w wyniku postepowania przetargowego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych i została podpisana na czas określony do 31 grudnia 2020 roku.

Inne komunikaty