Trwa ładowanie...

Notowania

PTWP: strona spółki
27.04.2020, 17:12

PTW Otwarcie likwidacji spółki zależnej Emitenta – Publikator sp. z o.o.

Zarząd spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ("Emitent") informuje, że w dniu 27 kwietnia 2020 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Publikator sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, w której Emitent posiada 100% udziałów („Spółka”), podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji. Na likwidatora Spółki wyznaczono dotychczasowego Prezesa Zarządu Spółki – Pana Tomasza Szurawskiego.
Przyczyną rozwiązania ww. Spółki jest brak ekonomicznego uzasadnienia dla jej dalszego funkcjonowania ze względu na brak perspektyw na pokrycie kosztów działalności z uzyskiwanych przez Spółkę przychodów, jak również stanowi jeden z elementów strategii minimalizowania negatywnego wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta, o którym Emitent poinformował w raporcie bieżącym ESPI nr 01/2020 z dnia 17 marca 2020 r.

Inne komunikaty