Trwa ładowanie...
bDAzxJkR

Notowania

NEPTIS: strona spółki
28.04.2020, 15:12

YAN Informacja poufna: Wpływ środków z dofinansowania projektu Terminal Yanosik

Zarząd Spółki Neptis S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że dnia 27 kwietnia 2020 roku na rachunek bankowy Emitenta wpłynęły środki pieniężne w kwocie 539.650,00 zł, które stanowią dofinansowanie do projektu "Terminal Yanosik - opracowanie nowej wersji designu dostosowanie interface do zmieniających się wymagań klientów" nr RPWP.06.05.00-30-0152/16 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Łączna kwota dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 539.650,00 zł. Otrzymane środki finansowe istotnie poprawią płynność finansową Emitenta i pozwolą na finansowanie nowych projektów rozwojowych, co może mieć wpływ na poprawę wyniku finansowego.

Inne komunikaty

bDAzxJlz