Trwa ładowanie...
bDJmLZvp

Notowania

KPI Podpisanie umowy współpracy

Zarząd Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 04 maja 2020 roku Emitent otrzymał podpisaną umowę (dalej: Umowa) w zakresie serwisowania wierzytelności non performing loans (dalej: NPL). Stronami umowy są: Firma Pożyczkowa z siedzibą poza granicami Polski (UE), jej polska spółka córka i Fundusz (SPV) z UE. Emitent będzie pełnić rolę serwicera zastępczego (back-up servicer). Zadaniem Emitenta, w ramach przedmiotowej Umowy, będzie serwis windykacyjny (przekazanych rat pożyczek), natomiast wynagrodzeniem - stała kwota liczona procentowo od wartości serwisowanych wierzytelności.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi możliwy wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Ponadto, w opinii Spółki podpisanie przedmiotowej Umowy jest potwierdzeniem zdobytego przez Emitenta doświadczenia w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami oraz pozycji w branży.

Inne komunikaty

bDJmLZvX