Trwa ładowanie...
bDXHFRxh

Notowania

APE Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 5 maja 2020 r.

Zarząd APS Energia S.A. ("Emitent") niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta (ZWZ), które odbyło się w dniu 5 maja 2020 r.
1. Piotr Szewczyk – liczba posiadanych akcji na ZWZ: 7 890 114 sztuk; – liczba głosów posiadanych z akcji na ZWZ: 7 890 114; – udział procentowy w liczbie głosów na ZWZ: 33,3 %; – udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 28,0 %. 2. Paweł Szumowski – liczba posiadanych akcji na ZWZ: 7 890 114 sztuk; – liczba głosów posiadanych z akcji na ZWZ: 7 890 114; – udział procentowy w liczbie głosów na ZWZ: 33,3 %; – udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 28,0 %. 3. Antoni Dmowski – liczba posiadanych akcji na ZWZ: 7 889 772 sztuk; – liczba głosów posiadanych z akcji na ZWZ: 7 889 772; – udział procentowy w liczbie głosów na ZWZ: 33,3 %; – udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 28,0 %.

Inne komunikaty

bDXHFRxP