Trwa ładowanie...

Notowania

MRC Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 3 czerwca 2020 roku.
Treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty