Trwa ładowanie...
bDXQRUyd

Notowania

APE Określenie liczby członków i powołanie Zarządu nowej kadencji

APS Energia (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 15 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której postanowiła, iż Zarząd Spółki w 5-letniej kadencji rozpoczynającej się z dniem 5 maja 2020 r. składać się będzie z dwóch członków, po czym powołała na kolejną 5-letnią kadencję do Zarządu APS Energia S.A. Pana Piotra Szewczyka, któremu powierzyła pełnienie funkcji Prezesa Zarządu oraz Pana Pawła Szumowskiego, któremu powierzyła pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu.
Pan Piotr Szewczyk pełni funkcję Prezesa Zarządu od momentu powstania Spółki. W 1995 r. był współzałożycielem i wspólnikiem firmy APS Nowoczesne Systemy Zasilania s.c. Od chwili powstania firmy członek Rady Dyrektorów (Dyrektor Handlowy, odpowiedzialny za sprzedaż, finanse, obsługę prawną i organizacyjną przedsiębiorstwa, uczestnik prac badawczo-rozwojowych w dziale R&D). W roku 2001 APS Nowoczesne Systemy Zasilania s.c. została przekształcona w APS Antoni Dmowski i Wspólnicy Sp.j. W 2009 r. spółka została wykreślona z rejestru. Jesienią 2001 r. współzałożyciel i udziałowiec technologicznych spółek produkcyjnych APS Energia Sp. z o.o. oraz AC Sp. z o.o. W APS Energia Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, od momentu powstania spółki do dnia przekształcenia jej w 2010 r. w APS Energia S.A., w której nadal pełni funkcję Prezesa Zarządu. AC Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu, od momentu powstania spółki do czasu zbycia udziałów na rzecz Huettinger Electronic GmbH w 2007 r. W AC odpowiedzialny był za politykę finansową i zagadnienia organizacyjno-prawne. Od 2010 r. członek Rady Nadzorczej ENAP S.A. W 1992 r. ukończył studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Elektrycznym, Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, z tytułem mgr inż. elektryk, specjalność: energoelektronika. W 1998 r. obronił na Politechnice Warszawskiej pracę doktorską pt.: "Optymalizacja technologicznych zasilaczy wysokiego napięcia" otrzymując stopień naukowy doktora, temat pracy dotyczył zasilaczy wysokiego napięcia dla potrzeb technologii PVD (napylanie powierzchniowe materiałów w wysokiej próżni), badania do pracy wykonywane były w firmie APS s.c. oraz w fabrykach w Holandii (Hauzer Techno Couting Europe bv, Venlo), Niemczech (KFK Karlsruhe - Centrum Badań Jądrowych Karlsruhe) i Stanach Zjednoczonych (MOEN w Sanford, Black&Decker w Los Angeles). Autor lub współautor kilkudziesięciu artykułów i referatów w czasopismach naukowych, uczestniczył w wielu konferencjach i seminariach krajowych i zagranicznych. Od 2019 r. pozostaje członkiem pierwszej Rady Uczelni Politechniki Warszawskiej. Pan Paweł Szumowski pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu od momentu powstania Spółki. W 1995 r. był współzałożycielem i wspólnikiem firmy APS Nowoczesne Systemy Zasilania s.c. Jesienią 2001 r. współzałożyciel i udziałowiec technologicznych firm produkcyjnych APS Energia Sp. z o.o. oraz AC Sp. z o.o. W APS Energia Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu, od momentu powstania spółki do dnia przekształcenia jej w 2010 r. w APS Energia S.A., w której nadal pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Od 2010 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej ENAP S.A. W 1992 r. ukończył studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Elektrycznym, Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, z tytułem mgr inż. elektryk, specjalność: energoelektronika. W 2003 r. obronił na Politechnice Warszawskiej pracę doktorską pt.: „Praca równoległa autonomicznych falowników napięcia sinusoidalnego". Autor lub współautor wielu artykułów i referatów w czasopismach naukowych, naukowo-technicznych, na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz seminariach. Pan Piotr Szewczyk oraz Pan Paweł Szumowski nie prowadzą innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Inne komunikaty

bDXQRUyL