Trwa ładowanie...
bEhgpDOt

Notowania

BPX: strona spółki
26.05.2020, 15:09

BPX Informacja o otrzymanej subwencji

Zarząd BPX S.A. informuje o otrzymaniu w ramach „Programu Rządowego – Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” realizowanego w związku ze skutkami COVID-19 subwencji finansowej w wysokości 3.500.000 złotych z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
Subwencja została udzielona na podstawie umowy subwencji finansowej, z której treści wynika m.in. iż: - kwota subwencji jest nieoprocentowana, - spłata kwoty subwencji rozpocznie się 13 miesiąca licząc od pierwszego pełnego miesiąca od dnia jej wypłaty, - kwota subwencji będzie spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, - umowa przewiduje możliwość umorzenia zwrotu części kwoty subwencji, przy czym decyzję o wysokości zwrotu subwencji podejmie Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na zasadach wynikających z zawartej umowy, na podstawie oświadczenia Spółki o jej rozliczeniu. Przy założeniu, że Emitent będzie prowadził działalność przez 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji finansowej, otrzymana subwencja podlega zwrotowi: (a) bezwarunkowo w kwocie 25% wartości subwencji oraz (b) dodatkowo do 25% kwoty subwencji pomniejszonej o wykazaną przez Spółkę skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym Spółka odnotowała stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w którym udzielona została subwencja; oraz (c) w wysokości do 25% kwoty subwencji w przypadku utrzymania średniej liczby Pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie i na poziomach szczegółowo określonych w umowie.

Inne komunikaty

bEhgpDPb