Trwa ładowanie...

Notowania

FIV Informacja o zawarciu umowy na pozyskanie kapitału przez Spółkę

Zarząd Spółki FinTech Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. dnia 3 czerwca 2020 r., została podpisana umowa na pozyskanie kapitału („Umowa”) pomiędzy Emitentem („Zleceniodawca”) a spółką MF Finanspartner AB z siedzibą w Szwecji („Zleceniobiorca”).
Zgodnie z ww. Umową, Zleceniobiorca zobowiązuje się w imieniu Zleceniodawcy do pozyskania kapitału w wysokości minimalnej 10 milionów koron szwedzkich i wysokości maksymalnej 20 milionów koron szwedzkich celem finansowania pomostowego poprzedzającego emisję akcji Spółki. Co więcej, Zleceniobiorca zobowiązuje się do zarządzania procesem pozyskania kapitału począwszy od kontaktu z potencjalnymi inwestorami aż do chwili pozyskania kapitału, w tym również do zawierania umów między stronami. Okres trwania umowy rozpoczyna się dnia 2 czerwca 2020 r. i trwa do odwołania. Zleceniodawca ma prawo rozwiązać umowę w dowolnym momencie, ponieważ wymóg kapitałowy może ulec zmianie. Zleceniodawca wypłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie, którego wielkość ustala się w wysokości 15% liczonej od mediany wielkości wygenerowanej przez Zleceniobiorcę. Premia w wysokości 250 000 koron szwedzkich zostanie wypłacona w akcjach, w przypadku, jeśli wielkość pozyskanego kapitału przekroczy 10 milionów koron. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w formie akcji, według stawki pierwszej emisji, którą spółka zorganizuje w 2020 r. Wynagrodzenie dla Zleceniobiorcy jest zwolnione z podatku VAT zgodnie ze Szwedzką Ustawą o podatku VAT (Mervärdesskattelag) rozdział 3 §10. Jeśli zleceniodawca wypowie umowę z wyprzedzeniem, premia w wysokości 250 000 w formie akcji zostanie wypłacona niezależnie.

Inne komunikaty