Trwa ładowanie...
bDXQZvTV

Notowania

APE Wygranie przetargu na dostawę systemów zasilania bezprzerwowego dla bloków energetycznych elektrowni atomowej „Akkuyu”.

Zarząd APS Energia S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 8 czerwca 2020 r. powziął informację, iż oferta Spółki złożona w przetargu zorganizowanym przez AO „Koncern Tytan-2” na dostawę systemów zasilania bezprzerwowego dla bloków energetycznych Nr 1, 2, 3, 4 elektrowni atomowej „Akkuyu” uzyskała największą liczbę punktów i - jak wskazano w protokole z przetargu - na podstawie oceny i porównywania ofert została uznana przez komisję przetargową za zwycięzcę. AO „Koncern Tytan-2” jest rosyjską spółką holdingową będącą jednym z uczestników projektu budowy pierwszej tureckiej elektrowni atomowej „Akkuyu”.
Wartość złożonej oferty wynosi 21,77 mln USD, co stanowi równowartość 85,32 mln zł (według średniego kursu USD, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień wystąpienia zdarzenia). Planowany termin zakończenia realizacji wszystkich dostaw objętych ofertą przypada na rok 2024. Zgodnie procedurą przetargową oferentom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia przysługuje procedura odwoławcza. O ewentualnym zawarciu przyszłej umowy Emitent powiadomi w formie odrębnego raportu bieżącego.

Inne komunikaty

bDXQZvUD