Trwa ładowanie...
bDXHvSlh

Notowania

APE Aktualizacja informacji dotyczącej subwencji finansowej w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2020 z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie o otrzymaniu subwencji finansowych z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm - przez Emitenta w wysokości 3,5 mln zł oraz przez spółkę zależną od Emitenta - ENAP S.A. w wysokości 1,36 mln zł, Zarząd APS Energia S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. wezwania do zwrotu różnicy pomiędzy otrzymaną przez Emitenta kwotą subwencji finansowej, a maksymalną możliwą do otrzymania kwotą pomocy wynikającą z Tymczasowych Ram, wynoszącą 800 tys. euro na przedsiębiorstwo. W uzasadnieniu wskazano, iż ENAP S.A. jest spółką w 100% zależną od Emitenta, a badając przysługujący przedsiębiorcy limit pomocy należy wziąć pod uwagę pomoc otrzymaną przez przedsiębiorcę oraz podmioty z nim powiązane w rozumieniu art. 3 ust. 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre kategorie pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym [...]. W związku z powyższym Zarząd Emitenta podjął decyzję o zarezerwowaniu środków na dokonanie zwrotu w wysokości 1,36 mln zł.

Inne komunikaty

bDXHvSlP