Trwa ładowanie...

Notowania

FIV Informacja o realizacji opcji kupna – zwiększenie zaangażowania w PU Group LTd

Zarząd Spółki FinTech Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu ESPI nr 19/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. informuje, iż w dniu 18 czerwca 2020 roku skorzystał z opcji kupna, co możliwe było dzięki zawarciu aneksu do umowy, o czym Emitent informował w ww. raporcie ESPI.
Opcja została wykonana w drodze emisji, poprzez którą Emitent pozyskał kolejne 10% udziałów PU Group Ltd. Emisja objęła 1 000 000 zł, które zostało opłacone w całości dnia 18 czerwca 2020 r. Po powyższej transakcji Emitent posiada 1308 udziałów PU Group stanowiących 55,5% kapitału zakładowego i udziału w jej głosach.

Inne komunikaty