Trwa ładowanie...
bDTtkAuZ

Notowania

MFO: strona spółki
25.06.2020, 13:15

MFO Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MFO S.A., które odbyło się w dniu 25 czerwca 2020 roku

Zarząd Spółki MFO S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że akcjonariuszami zarejestrowanymi na liście obecności akcjonariuszy, posiadającymi co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2020 roku, byli:
1.Tomasz Mirski – któremu przysługiwało 2.630.090 głosów z 2.105.090 posiadanych akcji, co stanowiło 51,10% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 34,46% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 2.Marek Mirski – któremu przysługiwało 2.507.247 głosów z 2.007.247 posiadanych akcji, co stanowiło 48,71% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 32,85% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Inne komunikaty

bDTtkAvH