Trwa ładowanie...

Notowania

VIATRON: strona spółki
29.06.2020, 23:01

VIA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2020 roku.

Zarząd Spółki Viatron SA w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni („Spółka”, „Emitent”) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2020 roku.
Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty