Trwa ładowanie...

Notowania

INVISTA: strona spółki
30.06.2020, 15:49

INV Zmiana adresu siedziby

Zarząd Invista S.A. [Emitent], informuje że w dniu 29 czerwca 2020 roku, podjął uchwałę o zmianie dotychczasowego adresu siedziby Emitenta na adres: al. Szucha 13/15 lok 16.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty