Trwa ładowanie...

Notowania

BPN Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 16 czerwca 2020 r.

Zarząd Black Point S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 czerwca 2020 r. posiadających co najmniej 5% głosów na tym ZWZA:
1. Waffen Investments Limited: 7.230.000 akcji, co stanowi 60,25% udziału w kapitale zakładowym.

Inne komunikaty