Trwa ładowanie...

Notowania

PLAYWAY: strona spółki
7.07.2020, 23:13

PLW Nabycie akcji spółki Finayar S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 7.07.2020 r. Spółka nabyła od osoby prawnej 90 tys. szt. (90% w kapitale zakładowym) spółki Finayar S.A. ( „Finayar”) z siedzibą w Warszawie w zamian za kwotę 90 tys. zł.
Jednocześnie Walne Zgromadzenie Finayar dokonało zmiany nazwy firmy Finayar na „MobilWay”. MobilWay będzie skupiać 10 zespołów tworzących gry mobilne, a każdy z nich będzie posiadać udział w kapitale zakładowym MobilWay w wysokości 4%. Spółka docelowo posiadać będzie nie mniej niż 50% w kapitale zakładowym MobilWay. Głównym przedmiotem działalności MobilWay będzie współpraca zespołów przy produkcji gier mobilnych. Dobór zespołów do MobilWay będzie dokonany przy uwzględnieniu różnych kryteriów, tak aby jak najbardziej poszerzyć wiedzę z zakresu rynku gier mobile. W planach jest ponad 10 premier gier mobilnych w pierwszych 18 miesiącach działania MobilWay. Nie jest wkluczone że cześć tytułów wydanych w grupie kapitałowej Spółki na platformę PC, trafi do MobilWay jako edycje na urządzenia mobilne.

Inne komunikaty