Trwa ładowanie...

Notowania

PLAYWAY: strona spółki
8.07.2020, 16:04

PLW Zawiązanie Madnetic Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje iż w dniu 7.07.2020 r. Emitent wraz z innymi podmiotami zawiązał nową spółkę tj. Madnetic Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Madnetic Games”).
Kapitał zakładowy Madnetic Games wynosi 100 000,00 zł i dzieli się na 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł każda. Akcje zostały objęte w następujący sposób: a) PlayWay S.A. – 70 000 szt. akcji po 1 zł każda o łącznej wartości nominalnej 70 000,00 zł, za wkład 70 000,00 zł (70% w kapitale zakładowym) b) deweloperzy - 30 000 szt. akcji po 1 zł każda o łącznej wartości nominalnej 30 000,00 zł, za wkład 30 000,00 zł (30% w kapitale zakładowym). Pierwsze planowane gry wdrożone do produkcji przez Madnetic Games to WII Simulator, Europe Rebuilder, Tru eStory, Extreme Tractor Power Pulling.

Inne komunikaty