Trwa ładowanie...
bDZLheKZ

Notowania

7FIT: strona spółki
8.07.2020, 17:13

7FT Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za 2019 r.

Zarząd 7FIT S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 lipca 2020 r. podejmując uchwałę, postanowił przedłożyć walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy rekomendację podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w kwocie 507 041,74 zł za rok obrotowy 2019 w następujący sposób:
1. dywidenda dla akcjonariuszy w kwocie 107 550 zł, 2. kapitał zapasowy w kwocie 399 491,74 zł Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie daty 26 sierpnia 2020 r. jako dnia dywidendy oraz daty 22 września 2020 r. jako terminu wypłaty dywidendy. Wnioskowana dywidenda na 1 akcję wynosi 0,06 zł. Zarząd Spółki rekomenduje, aby wypłatą dywidendy objąć wszystkie akcje spółki 7FIT S.A., tj. 1 792 500 akcji. Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej o ocenę powyższej propozycji oraz przedłoży ją wraz z rekomendacją Walnemu Zgromadzeniu.

Inne komunikaty

bDZLheLH