Trwa ładowanie...

Notowania

BPN Wstępne wyniki finansowe BLACK POINT S.A. za II kwartał 2020 r.

Zarząd BLACK POINT S.A. informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za II kwartał roku obrotowego 2020, tj. za okres 01.04.2020 - 30.06.2020 r.:
Dane jednostkowe: Przychody: 4, 72 mln PLN, wobec 5, 50 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego, EBITDA: 0,79 mln PLN, wobec 0, 60 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego, EBIT: 0, 46 mln PLN, wobec 0, 27 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego, Zysk netto: 0,28 mln PLN, wobec 2,74 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dane skonsolidowane: Przychody: 11,06 mln PLN, wobec 12, 38 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego, EBITDA: 0, 92 mln PLN wobec 0, 74 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego, EBIT: 0, 53 mln PLN 0, 36 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego, Zysk netto: 0, 28 mln PLN wobec 0, 27 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego. Istotny wpływ na wyniki Spółki oraz Grupy Black Point względem II kwartału 2019 r. miały skutki pandemii spowodowanej koronawirusem; przychody uległy pomniejszeniu, natomiast pozytywnie na wyniki wpłynęły dotacje oraz umorzenia składek ZUS. Spółka podkreśla, że przedstawiane dane stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane wraz z raportem za II kwartał 2020 r. Publikacja raportu przewidziana jest na 14 sierpnia 2020 roku.

Inne komunikaty