Trwa ładowanie...

Notowania

VCP: strona spółki
17.07.2020, 8:54

VCP Zawarcie umowy licencyjnej na wydanie gry RPG opartej na świecie gry Alder's Blood

Zarząd Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 16 lipca 2020 roku Emitent zawarł umowę licencyjną z podmiotem ze Szwecji („Licencjobiorca”) na stworzenie i wydanie gry RPG (role-playing game) opartej na świecie gry Alder's Blood. Na podstawie umowy Licencjobiorca przygotuje grę RPG, opartą na świecie gry Alder's Blood, przeznaczoną do wydania w formie papierowej (książka). Umowa licencyjna przewiduje, że Emitent uruchomi kampanię gry RPG na platformie patreon.com. Środki uzyskane z kampanii posłużą do sfinansowania wydania gry. Z tytułu przygotowania gry RPG Emitent nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów, natomiast może uzyskać nieplanowane wcześniej przychody z tytułu sprzedaży gry RPG.
Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że zawarcie umowy stanowi realizację zapowiedzi konsekwentnego budowania marki Alder’s Blood i komercjalizowania potencjału tej gry, co Emitent zapowiedział w strategii rozwoju ogłoszonej raportem bieżącym ESPI nr 28/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku. Zarząd Emitenta informuje ponadto, że zgodnie z zapowiedzią, prowadzi rozmowy mające na celu zawarcie umowy o wydanie i wprowadzenie gry Alder’s Blood do sprzedaży w wersji pudełkowej. O pozytywnym wyniku tych rozmów i zawarciu stosownej umowy Emitent poinformuje ewentualnie w osobnym raporcie bieżącym.

Inne komunikaty