Trwa ładowanie...

Notowania

LETUS: strona spółki
21.07.2020, 20:41

LET Aktualizacja strategii rozwoju spółki Letus Capital S.A.

Zarząd Spółki pod firmą Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje aktualizację strategii opublikowanej w raporcie bieżącym ESPI nr 6/2017 z dnia 22 maja 2017 r.
Aktualizacja dotyczy drugiego filaru strategii jakim jest inwestowanie w nowe technologie. Pierwotnie obszar ten był skupiony nad budową elektrycznego pojazdu samochodowego, lecz z niezależnych od Emitenta przyczyn projekt nie został rozwinięty, dlatego też Zarząd Spółki od dłuższego czasu prowadził rozeznanie rynku, aby móc zainicjować bezpośrednie działania związane z dwoma gałęziami nowych technologii: 1. Fotowoltaika – aktualnie widoczny jest znaczący wzrost zainteresowania tą formą energii odnawialnej zarówno wśród użytkowników indywidualnych instalacji domowych jak i większych instalacji związanych z przedsiębiorstwami, rozwijana ta część będzie poprzez: a. Sprzedaż i montaż paneli dla przedsiębiorstw w modelu finansowania leasingiem, który będzie spłacany poprzez oszczędności na kosztach energii elektrycznej. Przez cały czas trwania przedsięwzięcia Emitent będzie właścicielem instalacji, do momentu jego zakończenia, kiedy klient będzie miał możliwość jej odkupu; b. Sprzedaż i montaż instalacji dla klientów indywidualnych z wykorzystaniem szerokich możliwości finansowania; c. Stworzenie farmy na własnych gruntach. Zarząd zbudował szeroką bazę kontaktów, która umożliwi odpowiednią realizację powyższych założeń przy rentowności samego przedsięwzięcia jak i wysokiej konkurencyjności. 2. Inkubator innowacyjności – związany będzie z realizowaniem patentów, wynalazków, innowacyjnych pomysłów, rozwijane będzie to poprzez: a. Spółki StartUp, które będą tworzone przy udziale pomysłodawców; b. Organizowanie pomocy prawnej, pomocy w zakresie opracowania patentu i jego realizacji – zarówno na obszarze Polski, Unii Europejskiej jak i całego świata; c. Wdrażanie produkcji najlepiej rokujących pomysłów; d. Komercjalizację patentów oraz wzorów przemysłowych; e. Pozyskiwanie środków na finansowanie z programów unijnych oraz krajowych zarówno na badania, produkcję jak i komercjalizację. Powyższa działalność swoim obszarem będzie obejmowała także kraje poza Polską. Została przeprowadzona szeroka analiza, która wskazała, że najczęstszym powodem porzucania innowacji jest brak możliwości odpowiedniego ich zabezpieczenia, a także badań oraz komercjalizacji. Pomimo powszechnej dostępności, wszystkie procedury są skomplikowane, kosztowne oraz długotrwałe, dlatego też oferowany system współpracy powinien zachęcić wynalazców. Zostały także rozpoczęte wstępne rozmowy dotyczące pierwszych innowacyjnych rozwiązań przemysłowych, które będą stanowiły projekt pilotażowy. Elementy powyższej strategii będą realizowane ze środków Emitenta, celowych kredytów bankowych, grantów oraz dotacji krajowych oraz unijnych.

Inne komunikaty