Trwa ładowanie...
bDoxhijV

Notowania

CFG: strona spółki
24.07.2020, 15:48

CFG Zawarcie listu intencyjnego w zakresie produkcji gry Phantom Doctrine 2: The Cabal w wersji na PC

Zarząd Spółki CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 24 lipca 2020 r. pomiędzy Emitentem a Game Crafters Studio S.A. w organizacji z siedzibą w Warszawie („Wykonawca”) zawarty został list intencyjny („List intencyjny”) w zakresie współpracy przy produkcji gry Phantom Doctrine 2: The Cabal („Gra”) w wersji na PC. List intencyjny zawarty został w celu określenia ogólnych warunków współpracy pomiędzy podmiotami w zakresie wyprodukowania i dystrybucji Gry, w tym zasad udzielenia Wykonawcy licencji niezbędnych do rozpoczęcia prac nad Grą.
Zgodnie z treścią zawartego Listu intencyjnego Emitentowi przysługiwało będzie 20% (słownie: dwadzieścia procent) zysku z tytułu dystrybucji Gry. Szczegółowe zasady współpracy określone zostaną w odrębnej umowie, która zgodnie z ustaleniami zawarta ma zostać w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia Listu intencyjnego. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki oraz możliwy istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Inne komunikaty

bDoxhikD