Trwa ładowanie...
bDJDuKHp

Notowania

ENTER: strona spółki
28.07.2020, 15:32

ENT Aktualizacja terminu przekazania raportu za I kwartał 2020 r.

Zarząd Spółki Enter Air S.A.(„Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2020 z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie przesunięcia terminu przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2020 roku, w związku z § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 622 z późn. zm.) przekazuje zaktualizowany termin publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku:
1. Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku – zaplanowana na 31 lipca 2020 r. zostaje przesunięta na dzień 29 lipca 2020 roku. Zmiana terminu publikacji ww. raportu wynika z potwierdzenia możliwości jego przygotowania w terminie wcześniejszym, co w dacie publikacji raportu 9/2020 obarczone było znaczną dozą niepewności z uwagi na stan pandemii spowodowany przez COVID-19, w tym m.in. utrudnioną w związku z tym komunikację i system pracy zdalnej. Pozostałe przyszłe terminy przekazane raportem bieżącym nr 01/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku pozostają bez zmian. Podstawa prawna szczegółowa: § 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Inne komunikaty

bDJDuKHX