Trwa ładowanie...

Notowania

FASTFIN: strona spółki
31.07.2020, 16:58

FFI Cofnięcie sprzeciwu wierzyciela do listy wierzytelności

Zarządca spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka"), informuje, że w dniu 31 lipca 2020r. powziął informacje o złożeniu przez 3M&S GPM spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie („3M&S GPM”) w dniu 31 lipca 2020 roku pisma do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i gospodarczych informującego o cofnięciu dwóch sprzeciwów do listy wierzytelności w postępowaniu układowym prowadzonym pod sygn. akt VIII GRu 1/19. W piśmie o cofnięciu tych sprzeciwów 3M&S GPM nie wskazała uzasadnienia.

Inne komunikaty