Trwa ładowanie...

Notowania

PLAYWAY: strona spółki
31.07.2020, 22:45

PLW Nabycie akcji w spółce GK III Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 31.07.2020 r. Spółka nabyła od osoby fizycznej 94,1 tys. szt. (94,1% w kapitale zakładowym) spółki GK III Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( „GK III”) w zamian za kwotę 19,8 tys. zł.
Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GK III dokonało zmiany nazwy firmy GK III na „GamePlanet”. Również w dniu 31.07.2020 r. zostało uchwalone podwyższenie kapitału zakładowego w wyniku którego GamePlanet pozyska od podmiotów trzecich kwotę 1,35 mln zł na dalszy rozwój. Ostatecznie udział Spółki w kapitale zakładowym GamePlanet będzie wynosił 72,40%. Głównym przedmiotem działalności GamePlanet będzie skupowanie pomysłów (preprodukcji) na gry i ich dalsze wdrożenie do pełnej produkcji w ramach grupy kapitałowej Spółki. Obecnie zostało wybranych już ponad 20 preprodukcji. Docelowo GamePlanet będzie produkować minimum kilkanaście gier rocznie, przy bardzo dużym wsparciu jednego z głównych akcjonariuszy tj. Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowca w Płocku.

Inne komunikaty