Trwa ładowanie...

Notowania

PBF Wybór biegłego rewidenta

Zarząd spółki PBS Finanse SA („Spółka”, „Emitent”) informuje o podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały w dniu 27 lipca 2020 roku dotyczącej wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
Rada Nadzorcza wyznaczyła PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Emitenta za lata 2020-2021. Spółka PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 477. Jednocześnie Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Emitenta do podpisania umowy na przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Emitenta za lata 2020-2021 z PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z firmą audytorską. Emitent nie korzystał wcześniej z usług audytora.

Inne komunikaty