Trwa ładowanie...

Notowania

AER Informacja o przyjęciu propozycji układowych przez podmiot zależny

Rada Administrująca Hydropress SE (‘Emitent’) informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2020 roku podczas rozprawy, która miała miejsce w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ Rada Wierzycieli Hydropress sp. z o.o. w restrukturyzacji („Dłużnik”) przegłosowano przyjęcie przedstawionego planu restrukturyzacyjnego w ramach przyśpieszonego postępowania układowego dla Hydropress sp. z o.o w restrukturyzacji.
Zgodnie z przedstawionymi propozycjami układowymi, Dłużnik będzie dokonywał ratalnych płatności na rzecz wierzycieli. Płatność pierwszej raty nastąpić ma w ciągu od 60 dni kalendarzowych od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpi przez sąd stwierdzenie prawomocności układu. Raty mają charakter miesięczny. Układ przewiduje spłatę 100 % sumy wierzytelności głównych wobec podmiotów nie powiązanych, nie zabezpieczonych rzeczowo. Układ przewiduje spłatę 75 % sumy wierzytelności głównej wobec podmiotów powiązanych. Układ przewiduje umorzenie 100 % wierzytelności ubocznych, tj. Umorzenie 100% wierzytelności ubocznych, tj. odsetek umownych, odsetek podatkowych, odsetek ustawowych za opóźnienie, odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za okres od dnia powstania wierzytelności (w tym za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz wszelkich innych należności ubocznych od wierzytelności objętych układem, w tym kosztów procesu, kosztów egzekucyjnych, kosztów dochodzenia i odzyskiwania wierzytelności. Zarząd dłużnika przewiduje, iż faktyczna realizacja płatności ratalnych, o których mowa powyżej nastąpi na przełomie grudnia 2020 / stycznia 2021 i będzie realizowana przez okres kolejnych 3366 dni kalendarzowych, przy czym w pierwszej kolejności spłaty będą realizowane na rzecz podmiotów niepowiązanych.

Inne komunikaty