Trwa ładowanie...

Notowania

ATLASEST: strona spółki
13.08.2020, 15:59

ATL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 13 sierpnia 2020 r.

Raport Bieżący nr 5/2020 z dnia 13.08.2020
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 13 sierpnia 2020 r. Działając zgodnie z art.70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Rada Dyrektorów spółki Atlas Estates Limited („Spółka”) przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 13 sierpnia 2020 r., na którym to Zgromadzeniu było wykonywanych 41.422.570 głosów z posiadanych akcji. lp. Nazwa akcjonariusza _posiadającego co najmniej 5% głosów na ZWZ z dnia 13 sierpnia 2020 roku_ Liczba posiadanych akcji Procentowy udział posiadanych akcji w ogólnej liczbie akcji posiadających prawo głosu Liczba akcji z których było wykonywane prawo głosu na ZWZ Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ _w stosunku do głosów tam wykonywanych_ 1. Atlas International Holdings Limited 6.461.425 13,79% 6.461.425 15,60% 2. Euroclear Nominees Limited 40.316.174 86,05% 34.961.145 84,40% W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: Atlas Management Company Limited Ziv Zviel Tel: +48 (0) 22 208 07 00 Maitland Administration (Guernsey) Limited Elaine Smeja, Aimee Gontier Tel: +44 (0) 1481 749360 Podstawa prawna: art.70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-09-23
ATL SA-PSr 2020
1,11
+6,73
2020-08-13
ATL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 13 sierpnia 2020 r.
1,23
+1,63
2020-08-13
ATL ZWZ - podjęte uchwały: wybór audytora, zmiany w RN
1,23
+1,63
2020-07-16
ATL Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym
1,19
+4,20
2020-05-25
ATL SA-QSr1 2020
1,32
-4,55
2020-04-27
ATL SA-R 2019
1,16
+12,07
2020-04-27
ATL RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
1,16
+3,45
2020-03-27
ATL zmiana terminu publikacji SA-R 2019 i SA-RS 2019
1,10
0,00
2020-01-24
ATL Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
1,52
0,00
2019-11-26
ATL QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
1,54
0,00