Trwa ładowanie...

Notowania

MERCOR: strona spółki
13.08.2020, 16:58

MCR Powołanie członków Zarządu „MERCOR” S.A. nowej wspólnej kadencji

W dniu 13 sierpnia 2020 roku Rada Nadzorcza „MERCOR” S.A. powołała członków Zarządu Spółki nowej wspólnej kadencji, która rozpocznie się z chwilą zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019/2020. Uchwałą nr 40/2020 na Prezesa Zarządu Spółki powołany został Pan Krzysztof Krempeć. Na Pierwszego Wiceprezesa Spółki uchwałą nr 41/2020 powołany został Pan Jakub Lipiński. Pan Tomasz Kamiński został powołany na Członka Zarządu uchwałą nr 42/2020.
Pan Krzysztof Krempeć ukończył studia wyższe magisterskie w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (kierunek: Wychowanie Fizyczne). Pan Krzysztof Krempeć kolejno pracował: - w latach 1983-1986 w Zespole Opieki Zdrowotnej nr 2 w Gdańsku jako technik medyczny, - w latach 1987-1988 w Zakładzie Usługowo-Produkcyjnym POLONEZ sp. z o.o. w Sopocie jako specjalista ds. usług socjalnych oraz kierownik grupy robót, - od roku 1988 w „MERCOR” S.A. jako Wiceprezes, a od marca 2008 jako Prezes. Od 2014 pełni funkcję Prezesa Zarządu Jeździeckiego Klubu Sportowego „Barłomino” sp. z o.o. (prędzej MAG1 sp. z o.o.) oraz od 2017 roku Prezesa Zarządu spółki Periban Poland sp. z o.o. Pełnił i pełni również funkcje w zarządach spółek zależnych z Grupy Mercor. Pan Jakub Lipiński jest absolwentem Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). W firmie „MERCOR” S.A. pracuje od maja 2013 roku. Przez pierwsze cztery lata pełnił w Spółce obowiązki Kontrolera Finansowego, zaś od lutego 2017 roku jest Pierwszym Wiceprezesem Zarządu – Dyrektorem Finansowym. Swoją karierę zawodową w dziale audytu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. rozpoczął w roku 2006. W latach 2007-2009 był zatrudniony na stanowisku Konsultanta, a od 2009 roku na stanowisku Starszego Konsultanta. W czerwcu 2010 roku objął stanowisko Kontrolera Finansowego w Dovista Polska Holding Sp. z o.o. (obecnie Dovista Polska Sp. z o.o.), spółce z duńskiej grupy kapitałowej zajmującej się produkcją okien i drzwi. W Dovista Polska Sp. z o.o. pracował do czasu przejścia do „MERCOR” S.A. W latach 2017 - 2019 zasiadał w Zarządzie spółki DFM Doors sp. z o.o. Pan Tomasz Kamiński jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska (zakres Systemy Oddymiania Budynków - Wentylacja Pożarowa). Z firmą „MERCOR” S.A. związany jest od 1997 roku. Pracę rozpoczął jako specjalista ds. techniczno-handlowych w Dziale Wentylacji Pożarowej. W roku 2005 objął stanowisko kierownika w/w Działu. Od 2008 roku pełni funkcję Dyrektora Pionu. W lutym 2017 roku został powołany do Zarządu Spółki. W latach 2013 - 2016 pełnił funkcję Członka Zarządu w Spółce MB1 Sp. z o.o. odpowiadającej za zakład produkcyjny Grupy Mercor w Mirosławiu. Wieloletni członek Stowarzyszenia Polska Wentylacja, działającego w branży wentylacyjnej i ochrony pożarowej budynków. Spółka informuje, iż zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Panowie Krzysztof Krempeć, Jakub Lipiński oraz Tomasz Kamiński nie wykonują działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności „MERCOR” S.A., nie są wspólnikami w konkurencyjnej wobec Emitenta spółce cywilnej, osobowej lub kapitałowej, nie są także członkami organu jakiejkolwiek osoby prawnej konkurencyjnej w stosunku do działalności „MERCOR” S.A. Panowie Krzysztof Krempeć, Jakub Lipiński oraz Tomasz Kamiński oświadczyli również, iż nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: Podstawa prawna: §5 pkt 5 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty