Trwa ładowanie...
bDHIKyaJ

Notowania

ENTER: strona spółki
19.08.2020, 11:54

ENT Zawarcie pakietu umów dotyczących samolotów Boeing Model 737-8 pomiędzy spółką Enter Air Sp. z o.o. a Boeing Company

Zarząd Enter Air S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym spółka Enter Air Sp. z o.o. (spółka zależna Enter Air S.A.) zawarła ze spółką The Boeing Company pakiet umów dotyczących współpracy pomiędzy tymi spółkami w odniesieniu do samolotów Boeing Model 737-8.
Pakiet przedmiotowych umów dotyczy trzech następujących elementów: rozliczenia odszkodowania za straty poniesione przez spółkę Enter Air Sp. z o.o. w wyniku uziemienia samolotów B737-8 MAX, porozumienia w sprawie przesunięcia planowanych dostaw 4 niedostarczonych jeszcze samolotów, a także zamówienia 2 dodatkowych samolotów typu Boeing Model 737-8 oraz opcji na kolejne 2 samoloty w perspektywie najbliższych 7 lat. Ze względu na klauzule poufności zawarte w przedmiotowych umowach, Spółka nie może przekazać do publicznej wiadomości informacji odnośnie wysokości kwot ani szczegółów uzyskanych odszkodowań. Zarząd ocenia, iż zawarty pakiet umów oraz ich realizacja będą miały pozytywny wpływ na sytuację Spółki.

Inne komunikaty

bDHIKybr