Trwa ładowanie...

Notowania

BLUETAX: strona spółki
19.08.2020, 14:09

BTG Scalenie akcji Blue Tax Group S.A.

W związku z planowanym przeprowadzeniem transakcji polegającej na zmniejszeniu ogólnej liczby akcji z jednoczesnym podwyższeniem ich wartości nominalnej w stosunku 100:1 (scalenie akcji) Zarząd Blue Tax Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż 19 sierpnia 2020 r. Spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta w dniach od 16 września 2020 r. do 28 września 2020 r. (włącznie).
Dzień Referencyjny został wyznaczony na 21 września 2020 r., natomiast dzień przeprowadzenia transakcji scalenia na 28 września 2020 r. Wznowienie obrotu akcjami Emitenta planowane jest 29 września 2020 r.

Inne komunikaty